Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

انسان در حالت طبیعی و معمول دارای دو کلیه میباشد که در دو طرف ستون فقرات قرار گرفته است وظیفه فلتر مواد زاید ازخون را عهده دار است ، خون تصفیه شده را دوباره به بدن تحویل میدهد . کلیه ها روابط مستقیم با دیگر اعضاه و ارگانهای بدن دارد که در اثر این روابط خون تصفیه شده از مواد زاید را به دیگر مراکز بدن پمپ کرده ، تعادل در بدن را بوجود میاورد .

وظایف کلیه:

کلیه ها عمومآ سه وظیفه اصلی را انجام میدهد .

1 – کلیه ها خون بدن را از مواد زاید پاک میکند ، وظیفه صافی و فلتر را انجام میدهد یعنی باید خون تصفیه شده پاک در وجود انسان موجود باشد تا اینکه بدن بدرستی کار نمائید .

2 – آب بدن توسط کلیه ها تنظیم میشود یعنی آب اضافی را از بدن بشکل ادرار دور نموده و آب مورد ضرورت بدن را نگاه میدارد .

3 – کلیه ها از اینکه سازنده هورمون در بدن هستند این هورمون ها در خون تنظیم کننده فشار خون در بدن میباشند ، فشار خون یک حرکت موازی با وضیعت کلیه ها در بدن را دارد .

وقایه کلیه ها:

انسان اگر امراض ارثی در بدن نداشته باشند ، کلیه های انسان عمومآ سالم میباشد ، قرار احصائیه که در جهان گرفته شده است در هر یک میلیون انسان یک نفر دارای یک کلیه به دنیا امده است و در هر دو میلیون ، انسانهای با سه کلیه وجود دارد که کلیه سوم عمومآ کارامد ندارد . انسان با یک کلیه و همچنان با سه کلیه میتواند سالم مثل اشخاص دارای دو کلیه زندگی نمائید .

اینکه کلیه هاو دیگر اعضای بدن سالم نگاهداری شود باید یک سلسله پیشگیریها مراعات گردد .

1 – آب و یا مایعات کافی در روز نوشیده شود حد معمول بین یک و دو لیتر آب در روز توصیه شده است .

2 – کلیه ها از سردی دور نگاهداشته شود .

3 – جلوگیری از داروهای مسکن و ضد درد

4 – دوری از غذائی شور و نمکی

5 – از خوردن گوشت چرب و روغن حیوانی پرهیز شود

6 – کنترول فشار خون

7 – استفاده بیشتر از سبزیجات در غذا خوری

علائم بیماری کلیوی:

بیماری کلیوی از اینکه درد ندارد احساس نمیشود به همین سبب تا موقیعکه علایم ان دیده نشود ویا درد از اثر سنگ کلیه شدد پیدا نکند مشکلات کلیوی فهمیده نمیشود . علائیم وجود دارد که میتواند دلالت به بیماری کلیوی کند چنین است

1 – فشار بلند خون

2 –  دفع ادرار خونی

3 –  ورم روی و پاها

4 – خارش سراسری بدن مداوم

5 – خستگی و کم اشتهاهی

6 – کم شدن مقدارادرار

7 – نفس تنگی

علائیم فوق دلالت به همچو مرض کلیه میکند ولی معنی از بین رفتن کلیه ها را ندارد اوقات هم این علائیم موقتی از جهت امراض غیر کلیوی نیز ظاهر میشود باید با داکتر کلیه صحبت گردد .

برای اینکه این علائیم بیماری کلیه بهتر تصدیق شود داکترها سفارش ازمایش خون و ادرار را دارند روی دادها و نتایج ازمایشات خون فهمیده میشود که کلیه مریض است ویا خیر ، باید گفته شود که همه علائیم و نتیجه ازمایشات خون فقط هشدار دهنده هستند به داکتر معالج مراجعه شود تا اینکه از شدت مرض جلوگیری بعمل اید اگر علائیم و ازمایشات بر بیماری کلیه دلالت کند معنی از بین رفتن کلیه را ندارد شاید با توصیه داکتران و ادویه و ضیعت کلیه ها بهتر گردد کلیه هایکه ده فیصد کارکند با مواظبت بیشتر انسان میتواند سالاها به زندگی ادامه دهد .

بنابراین افراد در معرض خطر پیشرفت بیماری کلیوی باید بطور مرتب مورد ارزیابی قرار گیرد. علاوه بر علائیم و ازمایشات مثبت خون ، امراضی چون شکر ، بیماری قلبی و فشار خون تخریب کلیه ها را شدت میبخشد یعنی کسانیکه مبتلا به بیماری شکر ، بیماری قلبی و فشار خون هستند بیشتر مواظب باشند تا کلیه های شان از کار نیفتاد . برای پیشگیری از بیماری کلیه ،  فشار خون بطور منظم باید چک گردد در صورتیکه کسی مبتلا به مرض قند باشد جدآ  مرض قند را تحت کنترول داشته باشد چون فشار بلند خون و مرض قند کلیه‌ها را از کار میندازد از داروهای مسکن که برای کلیه ها خطرناک است نباید توصیه گردد همچنین گرفتن نمک زیاد ، سموم و مواد مخدر میتوانند موجب آسیب کلیه ها شوند .