Afghan- kidney e.V | انجمن گرده

گرده

Please Help

لینکها | Links

FMC Logo

FRS Logo

Nierenerkrankungen

UNRC Logo

ارتباط بانکی | Bank Account

Taunus Sparkasse

IBAN
DE18 51250000 0048442099
BIC
HELADEF1TSK

بهداشت قلب و دستگاه گردش خون

بهداشت قلب و دستگاه گردش خون

مدیریت دیابت

مدیریت دیابت

Helfen Sie mit!

دیابت

لطفا کمک نمایید

فشار خون

پیوند کلیه Transplantation

پیوند کلیه زمانی انجام میشود که کلیه های بیمار از فعالیت افتاده باشد و بیمار در حالت دیالیز قرار دارد ، بعد از انکه کلیه ها دچار نارسائی قرار گرفت چاره جز دیالیز نمیماند . دیالیز وظیفه کلیه را تا موقعی انجام میدهد تا اینکه پیوند کلیه صورت بگیرد . یافتن کلیه مناسب برای شخص بیمار یکی از مراحل دشواری بدور از دو حالت نیست .

1 -  اهدائی کلیه از اقارب و دوستان ( کلیه زنده )

2 – گرفتن کلیه از اشخاصی که نظر به حوادثی در حالت مرگ قرار دارند ( کلیه مرده )

قبل از اینکه پیوند کلیه انجام بیگیرد یک سلسله از مایشات دقیق از هردو طرف یعنی اهدا کننده و گیرنده به انجام میرسد خصوصآ از شخصی اهدا کننده که دارای عفونت ، امراض قلبی و الوده به ویروسهای هیپاتیت B و ایدز نباشد .

برای پیشگیری از عوارض قبل از پیوند آزمایشات کامل فیزیکی برای تشخیص و درمان بیمار انجام میگرد . تعیین نوع بافت ، گروه خون وکنترل آنتی بادی ، برای تعیین هماهنگی بین بافت ها وسلول های دهنده و گیرنده ضروری است . در زمان پیوند بیمار نباید هیچگونه عفونتی داشته باشد . مسئله که خیلی مهم در پیوند کلیه در نظر گرفته میشود گروپ خون اهدا کننده و گیرنده میباشد ، اکثره پیوند های کلیوی موفقیت امیز از اقارب و بستگان در یک بیمار که با وی سازگاری خونی و بافتی دارد بیشتر از مواردی است که کلیه از جسد تهیه گردد.

پیشرفت علم طبابت و تخنیک و پیشگیرهای دکتوران شرایط پیوند کلیه را بهتر و اسانتر نموده امکان رد کلیه از بدن مریض در هنگام پیوند به 5 در صد رسیده است باوجودی انهم تلاش میشود توسط دواهای مخصوص از پس زدن کلیه در بدن بیمار جلوگیری شود ، قابلیتهای انجام دوباره پیوند کلیه برای بار دوم و سوم نظر به شرایط بیمار کلیوی وجود دارد . تهیه کلیه در جهان غرب کار اسانی نیست ، خرید و فروش کلیه جدآ ممنوع بوده و هیچگاه این پیوندها صورت نمیگیرد عمومآ دو راه تهیه کلیه وجود دارد .

1 – تشویق اقارب و مردم به اهدا کلیه

2 – ثبت لست انتظار

همه بیماران کلیوی در قدم اول ثبت لست انتظار میشوند ، نظر به کثرت بیماران کلیوی در غرب برای هر بیمار در حد اوسط سه الی پنج سال نوبت پیوند کلیه در نظر گرفته شده است مگر اینکه حالت بیمار وخیم باشد . بیمارانی که گروپ خون شان نادر است سالها در انتظار پیوند کلیه خواهد ماند .

 

راهنمودهای بعد از پیوند

برای پیشگیری از پس زدگی کلیه پیوندی یکسلسله توصیه ها و مقرارت وجود دارد که بیمار پیوند کلیه و اطرافیان ان به مراعات نمودن توصیه ها مجبورهستند در غیر ان امکان پس زدگی یا رد کلیه وجود دارد .

1 – بیمار بعد از پیوند کلیه مکلف به استعمال داروی توسعه شده دکتوران میباشد ، این داروها  انواع متنوعی دارد که هرکدام با مکانیسم جداگانه ای باعث سرکوبی سیستم ایمنی و مقاومت بدن میشوند و با تو جه به شرایط بیمار معمولا چند دارویی برای یکوقت معین و یا سالها برای بیمار تجویز میشود .

2 – مصرف کردن داروهای تجویز شده در وقتهای معین روز تا اینکه بدن بیمار به ان عادت نماید .

3 - رعایت کردن بهداشت فرد بیمار ، محیط بیمار و اطرافیان بسیار حائز اهمیت میباشد .

4 - شستن مکرر دستها برای پیشگیری از عفونت های احتمالی بسیار اهمیت دارد .

5 - رعایت کردن صرف بهداشتی مواد غذائی و شستن سبزیجات ومیوه جات با مواد ضدعفونی کننده .

6 – ازاینکه اکثره داروهای تجویز شده نظر به وضیعت ، سن و وزن بدن بیمار تجویز میشود از افزایش وزن بدن پرهیز شود .

7 – از بلند رفتن فشار خون جدآ جلوگیری گردد نقطه مهم واصلی برای نگاهداری کلیه پیوند شده .

8 – از خوردن غذا شور و نمکی پرهیز شود چون نمک در بلند رفتن فشار خون بدن کمک میکند .

9 – برای جلوگیری از ویروسهای پخش شده در هوا و از رفتن بیمار در ازدحام و مجالس جلوگیری بعمل اید و یا اینکه ماسک بینی و دهن زده شود . تحت هر شرایط از الودگی هوا و ملاقات با اشخاص بیمار جلوگیری گردد.

بیمار پیوند کلیه توصیه های دکتر معالج را مراعات نموده و در شش ماه اول پیوند کلیه ، هفته سه روز برای ازمایشات خون ووضیعت بیمار نزد داکتر معالج حاضر گردد . علائیم و نشانه های تب ودرد ، کاهش ادرار ، افزایش فشار خون و ورم کردن روی و پاها علائیمی است که شخص بیمار بزودترین فرصت نزد داکتر معالج حاضر گردد علائیم ذکر شده علائیم هشدار دهنده هستند باید توجه کرد .

Water System AQUA B

Water System AQUA B

Water System AQUA WTU

Water System AQUA WTU

Haemodialysis 4008 S

Haemodialysis 4008 S

Dialysis conmpact

Haemodialysis 4008 S

Water System AQUA UNO

Water System AQUA UNO

Therapy System

Water System AQUA UNO